Pune market rates : 14/10/2021 Last Updated on 06.22 PM

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण पुणे जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (pune bajar bhav)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

Advertisement

 

दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
14/10/2021 बाजरी महिको क्विंटल 175 2400 2550 2500
14/10/2021 गहू शरबती क्विंटल 155 3600 4600 4150
14/10/2021 ज्वारी मालदांडी क्विंटल 311 3800 4400 4150
14/10/2021 मका लाल क्विंटल 3 2000 2200 2100
14/10/2021 नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 3 3350 3450 3400
14/10/2021 तांदूळ बसमती क्विंटल 32 7000 8800 7950
14/10/2021 तांदूळ मसुरा क्विंटल 264 2650 2850 2800
14/10/2021 तांदूळ कोलम क्विंटल 469 3600 6000 4850
14/10/2021 हरभरा क्विंटल 34 5500 6500 6050
14/10/2021 मसूर क्विंटल 35 8000 8900 8500
14/10/2021 मूग हिरवा क्विंटल 31 7500 8500 8050
14/10/2021 राजगिरा लोकल नग 1500 7 8 8
14/10/2021 उडीद क्विंटल 4 8400 9000 8750
14/10/2021 वाटाणा क्विंटल 31 12200 14000 13200
14/10/2021 अंबाडी लोकल नग 450 3 4 4
14/10/2021 शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 267 10800 11500 11200
14/10/2021 गुळ नं. १ क्विंटल 245 3075 3151 3113
14/10/2021 गुळ नं. २ क्विंटल 135 3001 3051 3026
14/10/2021 अननस लोकल क्विंटल 210 600 1800 1200
14/10/2021 बोर लोकल क्विंटल 25 1500 2500 2000
14/10/2021 चिकु लोकल क्विंटल 101 1500 2100 1800
14/10/2021 डाळींब लोकल क्विंटल 12 4000 5000 4500
14/10/2021 कलिंगड लोकल क्विंटल 177 500 850 700
14/10/2021 केळी लोकल क्विंटल 93 700 1800 1250
14/10/2021 लिंबू लोकल क्विंटल 204 800 2500 1650
14/10/2021 मोसंबी लोकल क्विंटल 403 1800 3100 2450
14/10/2021 पपई लोकल क्विंटल 302 900 1600 1250
14/10/2021 पेअर क्विंटल 5 5000 13000 9000
14/10/2021 पेरु लोकल क्विंटल 130 1500 3000 2300
14/10/2021 सफरचंद लोकल क्विंटल 1103 4000 10000 7000
14/10/2021 संत्री लोकल क्विंटल 418 1800 5900 3850
14/10/2021 सिताफळ लोकल क्विंटल 310 1500 5250 3375
14/10/2021 आवळा लोकल क्विंटल 27 2000 4000 3000
14/10/2021 खरबुज लोकल क्विंटल 52 1000 1800 1400
14/10/2021 शहाळे लोकल क्विंटल 750 500 1100 800
14/10/2021 आले लोकल क्विंटल 581 1133 1900 1517
14/10/2021 अंबाडी भाजी लोकल नग 1200 4 6 5
14/10/2021 आंबट चुका लोकल नग 400 5 10 7
14/10/2021 अर्वी लोकल क्विंटल 7 1000 2500 1750
14/10/2021 बटाटा क्विंटल 2100 800 1400 1100
14/10/2021 बटाटा लोकल क्विंटल 8957 900 1533 1217
14/10/2021 बीट लोकल क्विंटल 77 1000 1750 1375
14/10/2021 भेडी क्विंटल 60 2500 3500 3000
14/10/2021 भेडी लोकल क्विंटल 365 2500 3875 3188
14/10/2021 भोपळा लोकल क्विंटल 74 600 1000 800
14/10/2021 दुधी भोपळा क्विंटल 23 1000 3000 2000
14/10/2021 दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 218 1000 1833 1417
14/10/2021 चवळी (शेंगा) क्विंटल 12 2000 3000 2500
14/10/2021 चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 13 1650 2750 2200
14/10/2021 चवळी (पाला) लोकल नग 4290 6 8 7
14/10/2021 ढेमसे लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
14/10/2021 फ्लॉवर क्विंटल 109 1000 2000 1500
14/10/2021 फ्लॉवर लोकल क्विंटल 527 1425 2175 1800
14/10/2021 गाजर क्विंटल 44 1000 2000 1500
14/10/2021 गाजर लोकल क्विंटल 357 1750 2500 2125
14/10/2021 गवार क्विंटल 25 5000 7000 6000
14/10/2021 गवार लोकल क्विंटल 97 5000 7000 6000
14/10/2021 घेवडा लोकल क्विंटल 217 2750 4000 3375
14/10/2021 घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 55 2333 3000 2667
14/10/2021 कढिपत्ता लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2250
14/10/2021 कैरी लोकल क्विंटल 24 5500 6000 5750
14/10/2021 काकडी क्विंटल 63 1000 2000 1500
14/10/2021 काकडी लोकल क्विंटल 492 1150 1875 1513
14/10/2021 कांदा क्विंटल 400 2000 3000 2500
14/10/2021 कांदा लोकल क्विंटल 12093 1567 2600 2083
14/10/2021 कांदा पात लोकल नग 5910 10 13 12
14/10/2021 कारली क्विंटल 43 1500 2500 2000
14/10/2021 कारली लोकल क्विंटल 154 1633 3067 2350
14/10/2021 कोबी —- क्विंटल 218 300 600 450
14/10/2021 कोबी लोकल क्विंटल 712 600 850 725
14/10/2021 कोहळा लोकल क्विंटल 158 1500 2000 1750
14/10/2021 कोथिंबिर नग 10500 1000 3000 2000
14/10/2021 कोथिंबिर लोकल नग 67160 16 28 22
14/10/2021 लसूण लोकल क्विंटल 226 3233 5667 4450
14/10/2021 मका (कणीस) लोकल क्विंटल 80 700 1067 883
14/10/2021 मेथी भाजी नग 21000 1500 2500 2000
14/10/2021 मेथी भाजी लोकल नग 29420 12 19 16
14/10/2021 ढोवळी मिरची क्विंटल 43 3000 5000 4000
14/10/2021 ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 311 2000 3167 2583
14/10/2021 मुळा लोकल नग 2500 6 12 9
14/10/2021 पडवळ लोकल क्विंटल 25 2000 2500 2250
14/10/2021 पालक लोकल नग 9600 8 13 11
14/10/2021 परवर लोकल क्विंटल 27 2500 3250 2875
14/10/2021 पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 43 3500 4250 3875
14/10/2021 पुदिना लोकल नग 11000 2 4 3
14/10/2021 राजगिरा लोकल नग 8227 5 8 6
14/10/2021 रताळी लोकल क्विंटल 37 800 2000 1400
14/10/2021 शेपू नग 3400 500 1000 750
14/10/2021 शेपू लोकल नग 11050 7 10 9
14/10/2021 शेवगा क्विंटल 7 4000 6000 5000
14/10/2021 शेवगा लोकल क्विंटल 96 3000 5750 4375
14/10/2021 दोडका (शिराळी) क्विंटल 39 3000 5000 4000
14/10/2021 दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 127 3333 4000 3667
14/10/2021 सुरण लोकल क्विंटल 360 2000 2500 2250
14/10/2021 टोमॅटो क्विंटल 69 1500 3500 3000
14/10/2021 टोमॅटो लोकल क्विंटल 1482 1750 2875 2313
14/10/2021 तोंडली लोकल क्विंटल 54 2000 3000 2500
14/10/2021 मटार क्विंटल 15 10000 13000 11000
14/10/2021 मटार लोकल क्विंटल 65 9500 12000 10750
14/10/2021 वाल पापडी लोकल क्विंटल 5 2000 4000 3000
14/10/2021 वालवड क्विंटल 13 3000 5000 4000
14/10/2021 वालवड लोकल क्विंटल 55 3000 4000 3500
14/10/2021 वांगी क्विंटल 65 3000 5000 4000
14/10/2021 वांगी लोकल क्विंटल 280 2500 3500 3000
14/10/2021 धने क्विंटल 7 7500 12000 9800
14/10/2021 मिरची (हिरवी) क्विंटल 158 2000 3000 2500
14/10/2021 मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 403 1467 2333 1900