Pune market rates : 16/10/2021 Last Updated on 06.22 PM

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण पुणे जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (pune bajar bhav)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

Advertisement

 

दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
16/10/2021 बाजरी महिको क्विंटल 179 2400 2600 2500
16/10/2021 गहू शरबती क्विंटल 159 3500 4700 4150
16/10/2021 ज्वारी मालदांडी क्विंटल 315 3600 4400 4000
16/10/2021 मका लाल क्विंटल 3 2050 2250 2150
16/10/2021 नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 3 3300 3500 3400
16/10/2021 तांदूळ बसमती क्विंटल 32 7200 9000 8100
16/10/2021 तांदूळ मसुरा क्विंटल 265 2600 2900 2750
16/10/2021 तांदूळ कोलम क्विंटल 473 3500 6000 4800
16/10/2021 हरभरा क्विंटल 35 5700 6200 6000
16/10/2021 मसूर क्विंटल 33 8000 8700 8400
16/10/2021 मूग हिरवा क्विंटल 34 7300 8300 7800
16/10/2021 उडीद क्विंटल 4 8200 9000 8600
16/10/2021 वाटाणा क्विंटल 30 12200 13800 13100
16/10/2021 अंबाडी लोकल नग 1550 4 8 6
16/10/2021 शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 270 10800 11600 11200
16/10/2021 गुळ नं. १ क्विंटल 244 3015 3101 3058
16/10/2021 गुळ नं. २ क्विंटल 136 2825 3010 2918
16/10/2021 भेडी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
16/10/2021 चवळी (पाला) लोकल नग 750 5 6 6
16/10/2021 फ्लॉवर लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2250
16/10/2021 घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 1 3000 3200 3100
16/10/2021 कांदा लोकल क्विंटल 6 1800 3500 2650
16/10/2021 करडई (भाजी) लोकल नग 1150 7 9 8
16/10/2021 कोबी लोकल क्विंटल 7 600 1000 800
16/10/2021 पालक लोकल नग 750 8 10 9
16/10/2021 पुदिना लोकल नग 450 2 3 3
16/10/2021 शेपू लोकल नग 1100 8 9 9
16/10/2021 टोमॅटो लोकल क्विंटल 11 3000 3500 3250
16/10/2021 धने क्विंटल 5 7000 12500 9800