Pune Bajarbhav : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण पुण्यातील बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत 

शेतिमालाचा प्रकार – कांदा – बटाटा

कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल
1001 कांदा क्विंटल 8097 Rs. 600/- Rs. 1500/-
1002 बटाटा क्विंटल 843 Rs. 1600/- Rs. 2200/-
1003 लसूण क्विंटल 1114 Rs. 700/- Rs. 4500/-
1004 आले क्विंटल 356 Rs. 1000/- Rs. 3700/-

 

शेतिमालाचा प्रकार – फळभाजी (तरकारी)

कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल
2001 भेंडी क्विंटल 431 Rs. 1000/- Rs. 3000/-
2002 गवार क्विंटल 168 Rs. 2500/- Rs. 7000/-
2003 टोमॅटो क्विंटल 1221 Rs. 600/- Rs. 1300/-
2004 मटार क्विंटल 295 Rs. 4000/- Rs. 8000/-
2005 घेवडा क्विंटल 331 Rs. 2500/- Rs. 5000/-
2006 दोडका क्विंटल 75 Rs. 2000/- Rs. 4000/-
2007 हि.मिरची क्विंटल 300 Rs. 2000/- Rs. 3500/-
2008 दुधीभोपळा क्विंटल 167 Rs. 700/- Rs. 2500/-
2009 भु. शेंग क्विंटल      
2010 काकडी क्विंटल 397 Rs. 1000/- Rs. 2500/-
2011 कारली क्विंटल 107 Rs. 2000/- Rs. 3500/-
2012 डांगर क्विंटल 372 Rs. 700/- Rs. 1300/-
2013 गाजर क्विंटल 404 Rs. 1500/- Rs. 3000/-
2014 पापडी क्विंटल      
2015 पडवळ क्विंटल 17 Rs. 2000/- Rs. 2200/-
2016 फ्लॉवर क्विंटल 449 Rs. 1500/- Rs. 3000/-
2017 कोबी क्विंटल 347 Rs. 1000/- Rs. 1600/-
2018 वांगी क्विंटल 384 Rs. 1500/- Rs. 3000/-
2019 ढोबळी क्विंटल 438 Rs. 1000/- Rs. 3000/-
2020 सुरण क्विंटल 18 Rs. 1200/- Rs. 3000/-
2021 तोंडली क्विंटल 42 Rs. 2000/- Rs. 3000/-
2022 बीट क्विंटल 118 Rs. 800/- Rs. 2000/-
2023 कोहळा क्विंटल 41 Rs. 1000/- Rs. 2000/-
2024 पावटा क्विंटल 60 Rs. 3000/- Rs. 5000/-
2025 वाल क्विंटल      
2026 वालवर क्विंटल 52 Rs. 2000/- Rs. 5000/-
2027 शेवगा क्विंटल 79 Rs. 3000/- Rs. 5000/-
2028 कैरी क्विंटल 23 Rs. 2000/- Rs. 6000/-
2029 ढेमसा क्विंटल      
2030 नवलकोल क्विंटल      
2031 डबलबी क्विंटल      
2032 चवळी क्विंटल 13 Rs. 1500/- Rs. 3000/-
2033 रताळी क्विंटल      
2034 फणस क्विंटल      
2035 परवल क्विंटल 47 Rs. 2500/- Rs. 5000/-
2036 घोसाळी क्विंटल 26 Rs. 1500/- Rs. 3500/-
2037 कडीपत्ता क्विंटल      
2038 केळी क्विंटल      
2039 डिंग्री क्विंटल      
2040 आरवी क्विंटल 12 Rs. 1200/- Rs. 3000/-
2041 भावनगरी क्विंटल      
2042 ङफऴ क्विंटल      
2043 मोगरी क्विंटल      

 

शेतिमालाचा प्रकार – पालेभाजी

कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल
3001 कोथिंबीर शेकडा 111470 Rs. 700/- Rs. 1500/-
3002 मेथी शेकडा 26850 Rs. 600/- Rs. 1500/-
3003 शेपू शेकडा 8290 Rs. 800/- Rs. 1100/-
3004 कांदापात शेकडा 9655 Rs. 800/- Rs. 1200/-
3005 पालक शेकडा 16000 Rs. 400/- Rs. 1200/-
3006 मुळा शेकडा 2205 Rs. 800/- Rs. 1500/-
3007 चवळी पाला शेकडा 1800 Rs. 400/- Rs. 1200/-
3008 करडई शेकडा 300 Rs. 800/- Rs. 1000/-
3009 राजगिरा शेकडा 2550 Rs. 400/- Rs. 1200/-
3010 ह. गड़ी शेकडा      
3011 पुदीना शेकडा 4776 Rs. 300/- Rs. 800/-
3012 नारळ शेकडा      
3013 मकाकणिस शेकडा      
3014 चाकवत शेकडा      
3015 अंबाडी शेकडा      
3016 चुका शेकडा 1300 Rs. 400/- Rs. 1000/-
3017 तांदुऴसा शेकडा      
3018 देठ शेकडा      
3019 माठ शेकडा      
3020 मोहरी शेकडा      
3021 चंदनबटवा शेकडा      

 

शेतिमालाचा प्रकार – फळे

कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल
4001 लिंबू गोणी      
4002 पेरु किलो 27185 Rs. 20/- Rs. 50/-
4004 टरबूज गोणी      
4005 फणस नग      
4007 पीअर ट्रे      
4008 पीअर पेटी      
4009 पीअर डबा      
4010 पीअर बॉक्स      
4012 पेरु क़ॅरेट      
4014 पेरु ङझन      
4019 पिच ट्रे      
4020 पिच पेटी      
4021 पिच डबा      
4022 पिच बॉक्स      
4023 प्लम ट्रे      
4024 प्लम पेटी      
4025 प्लम डबा      
4026 प्लम बॉक्स      
4027 रामफळ नामा      
4028 रामफळ क़ॅरेट      
4029 रामफळ क़िलो      
4030 रामफळ डबा      
4031 पेरु शेकडा      
4032 सफरचंद – फ्युजी बॉक्स      
4033 सफरचंद -फ्युजी डबा      
4034 संञा 3 ङझन      
4035 संञा ४ ङझन      
4036 संञा पेटी      
4038 अननस क़िलो 80000 Rs. 5/- Rs. 13/-
4039 संञा गोणी      
4040 अननस क़ॅरेट      
4041 सिताफळ नामा      
4042 अननस ङझन      
4043 सिताफळ क़ॅरेट      
4044 अंजीर क़िलो      
4045 सिताफळ बॉक्स      
4046 सिताफळ किलो 11404 Rs. 30/- Rs. 120/-
4047 अंजीर नामा      
4048 अंजीर बॉक्स      
4049 स्ट्रॉबेरी ट्रे      
4050 स्ट्रॉबेरी पेटी      
4051 बोर किलो      
4052 बोर गोणी      
4053 चेरी बॉक्स      
4054 चिक्कू पाटी      
4055 चिक्कू गोणी      
4056 चिक्कू किलो 23535 Rs. 10/- Rs. 40/-
4057 स्ट्रॉबेरी डबा      
4058 स्ट्रॉबेरी बॉक्स      
4059 डाळींब-नं.१ 3 ङझन      
4060 टरबूज नामा      
4061 डाळींब-नं.१ ४ ङझन      
4062 टरबूज क़ॅरेट      
4063 सफरचंद-सिमला बॉक्स      
4064 टरबूज बॉक्स      
4065 टरबूज किलो      
4066 सफरचंद-फ्युजी पेटी      
4067 नासपती ट्रे      
4068 नासपती पेटी      
4069 जांभूऴ किलो      
4070 जांभूऴ गोणी      
4072 नासपती ङबा      
4074 कलिगङ नामा      
4075 लीची ट्रे      
4076 विलायची ङबा      
4077 कलिगङ किलो 20808 Rs. 5/- Rs. 9/-
4078 लीची ङबा      
4079 करवंद किलो      
4080 लीची बॉक्स      
4081 आवळा पेटी      
4082 करवंद गोणी      
4083 आवळा गोणी      
4084 आवळा बॉक्स      
4085 कवट शेकडा      
4086 केळी शेकडा      
4087 केळी क्विंटल      
4088 मोसंबी ३ ङझन      
4089 मोसंबी ४ ङझन      
4090 मोसंबी गोणी      
4091 आवऴा किलो      
4093 कोकम बॉक्स      
4094 कोकम किलो      
4095 जदाऴू बॉक्स      
4096 जदाऴू किलो      
4097 मॉसंबी पेटी      
4100 नासपाती बॉक्स      
4102 पपई नामा      
4103 पपई कॅरेट      
4104 पपई किलो 18192 Rs. 10/- Rs. 30/-
4105 डाळींब-गणेश 3 ङझन      
4106 डाळींब-गणेश ४ ङझन      
4107 डाळींब- गणेश किलो      
4108 डाळींब- गणेश बीट      
4109 डाळींब-भगवा ४ ङझन      
4110 डाळींब-भगवा ३ ङझन      
4111 डाळींब-भगवा बीट      
4112 डाळींब-भगवा पेटी      
4113 डाळींब-नं.१ बीट      
4114 डाळींब-नं.१ किलो      
4115 डाळींब-नं.२ ३ ङझन      
4116 डाळींब-नं.२ ४ ङझन      
4117 डाळींब-नं.२ बीट      
4118 डाळींब-नं.२ किलो      
4119 आरक्ता ३ ङझन      
4120 आरक्ता ४ ङझन      
4121 आरक्ता बीट      
4122 आरक्ता किलो      
4123 सफरचंद-डेलीशयस पेटी      
4124 सफरचंद-डेलीशयस ङबा      
4125 सफरचंद -डेलीशयस बॉक्स      
4126 सफरचंद-सिमला पेटी      
4128 सफरचंद-सिमला ङबा      
4129 सफरचंद-वॉशिंग्टन बॉक्स      
4130 सफरचंद-वॉशिंग्टन पेटी      
4131 सफरचंद-वॉशिंग्टन ङबा      
4132 आंबा-हापूस पेटी      
4133 आंबा-हापूस पाटी      
4134 आंबा-हापूस बॉक्स      
4135 आंबा-हापूस किलो      
4136 आंबा-बेगलोर पेटी      
4137 आंबा-बेगलोर पाटी      
4138 आंबा-बेगलोर बॉक्स      
4139 आंबा-बेगलोर किलो      
4140 आंबा-तोतापूरी पेटी      
4141 आंबा-तोतापूरी पाटी      
4142 द्राक्ष – तासगांव हारा      
4143 द्राक्ष – तासगांव जोटा      
4144 आंबा-तोतापूरी बॉक्स      
4145 आंबा-तोतापूरी किलो      
4146 द्राक्ष – तासगांव क़ॅरेट      
4147 आंबा-रायवळ पेटी      
4148 आंबा-रायवळ पाटी      
4149 आंबा-रायवळ किलो      
4150 आंबा-रायवळ बॉक्स      
4151 द्राक्ष – तासगांव बॉक्स      
4152 द्राक्ष -बेंगलोर हारा      
4153 आंबा-लालबाग पेटी      
4154 आंबा-लालबाग पाटी      
4155 द्राक्ष -बेंगलोर जोटा      
4156 आंबा-लालबाग बॉक्स      
4157 द्राक्ष -बेंगलोर क़ॅरेट      
4158 द्राक्ष -बेंगलोर बॉक्स      
4159 द्राक्ष – शरद हारा      
4160 आंबा-लालबाग किलो      
4161 आंबा-बदाम पेटी      
4162 आंबा-बदाम पाटी      
4163 द्राक्ष – शरद जोटा      
4164 आंबा-बदाम किलो      
4165 द्राक्ष – शरद क़ॅरेट      
4166 द्राक्ष – शरद बॉक्स      
4167 द्राक्ष – सिडलेस हारा      
4168 द्राक्ष – सिडलेस क़ॅरेट      
4169 द्राक्ष – सिडलेस जोटा      
4170 द्राक्ष – सिडलेस बॉक्स      
4171 आंबा – पायरी पाटी      
4172 आंबा – नीलम पाटी      
4173 आंबा – मलगॉबा पाटी      
4174 आंबा – केशर पाटी      

 

शेतिमालाचा प्रकार – अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल
5001 लाल मिरची-गावरानघाटी क्विंटल      
5002 लाल मिरची- गावरानशेवाळा क्विंटल      
5003 तान्दुऴ-बासमति क्विंटल 52 Rs. 7500/- Rs. 11600/-
5004 तांन्दुऴ-बासमति-दुबर क्विंटल 546 Rs. 5900/- Rs. 7200/-
5005 तांन्दुऴ-मोगरा क्विंटल 425 Rs. 5000/- Rs. 5200/-
5006 तांन्दुऴकणी क्विंटल 475 Rs. 3300/- Rs. 4000/-
5007 तांन्दुऴ-आंबेमोह्रर क्विंटल 55 Rs. 7200/- Rs. 8000/-
5008 तांन्दुऴ-कोलम क्विंटल 625 Rs. 3900/- Rs. 7000/-
5009 तांन्दुऴ-चिन्नर क्विंटल      
5010 तांन्दुऴ – डॅश क्विंटल 419 Rs. 2500/- Rs. 2800/-
5011 तांन्दुऴ – उकडा क्विंटल 443 Rs. 2900/- Rs. 3200/-
5012 तांन्दुऴ – मसूरी क्विंटल 356 Rs. 2700/- Rs. 2900/-
5013 तांन्दुऴ – इंद्रायणी क्विंटल 141 Rs. 3500/- Rs. 4900/-
5014 गहू – २१८९ क्विंटल      
5015 गहू – लोकवन क्विंटल 2043 Rs. 2900/- Rs. 3600/-
5016 गहू – पंजाब कल्याणसोना क्विंटल      
5017 गहू – गुजरात विनाट क्विंटल 469 Rs. 3000/- Rs. 3700/-
5018 गहू – गुजरात तुकडी क्विंटल 474 Rs. 3200/- Rs. 3600/-
5019 गहू – सिंहोर क्विंटल 368 Rs. 4500/- Rs. 5600/-
5020 मका – पिवळा क्विंटल      
5021 ज्वारी – मालदांडी नं १ क्विंटल 655 Rs. 4000/- Rs. 4600/-
5022 ज्वारी – मालदांडी नं २ क्विंटल 342 Rs. 3400/- Rs. 3900/-
5023 ज्वारी – वसंत नं ५ क्विंटल      
5024 ज्वारी – वसंत नं ९ क्विंटल 335 Rs. 3100/- Rs. 3600/-
5025 ज्वारी – दुरी क्विंटल 322 Rs. 3000/- Rs. 3200/-
5026 बाज्ररी – गावरान क्विंटल 436 Rs. 2900/- Rs. 3200/-
5027 बाज्ररी – संकरीत क्विंटल 309 Rs. 3000/- Rs. 3300/-
5028 बाज्ररी – महिको नं ९१० क्विंटल 347 Rs. 3100/- Rs. 3500/-
5029 लालमिरची क्विंटल      
5030 वाटाणा-हिरवा क्विंटल 32 Rs. 5300/- Rs. 6200/-
5031 वाटाणा-पांढरा क्विंटल 45 Rs. 5700/- Rs. 6700/-
5032 वाटाणा क्विंटल      
5033 मसूर क्विंटल 40 Rs. 7600/- Rs. 8000/-
5034 मसूरडाळ क्विंटल      
5035 धना-इंदौर क्विंटल 2 Rs. 12000/- Rs. 17000/-
5036 धना-गावरान क्विंटल 2 Rs. 11500/- Rs. 14000/-
5037 हरभरा – चाफ़ा क्विंटल 47 Rs. 5300/- Rs. 5700/-
5038 हरभरा – संकरीत क्विंटल      
5039 हरभरा – गरडा क्विंटल      
5040 हरबरा डाळ क्विंटल      
5041 उडीद क्विंटल 2 Rs. 8500/- Rs. 9000/-
5042 उडीद डाळ क्विंटल      
5043 मका – तांबडा क्विंटल 2 Rs. 2800/- Rs. 3000/-
5044 मका – पांढरा क्विंटल      
5045 चिंच – जुनी क्विंटल 2 Rs. 4400/- Rs. 5500/-
5046 चिंच – नवी क्विंटल 2 Rs. 6500/- Rs. 9000/-
5047 शेंगदाणा – घुंगरू क्विंटल 446 Rs. 10300/- Rs. 10900/-
5048 शेंगदाणा – जाड़ा क्विंटल 297 Rs. 11000/- Rs. 11700/-
5049 शेंगदाणा – स्पॅनिश क्विंटल 408 Rs. 10900/- Rs. 11900/-
5050 हऴद – राजापुरी क्विंटल 2 Rs. 12000/- Rs. 16000/-
5051 हऴद – सांगली क्विंटल      
5052 हऴद – हरगुङ (पुरंदर) क्विंटल      
5053 हऴद – कवठा क्विंटल      
5054 मूग – हिरवा क्विंटल 2 Rs. 12000/- Rs. 16000/-
5055 मूग – पॉलिश क्विंटल      
5056 मूगदाऴ क्विंटल      
5057 हुलगा क्विंटल 2 Rs. 6900/- Rs. 7300/-
5058 चवऴी क्विंटल 2 Rs. 6700/- Rs. 7700/-
5059 तूर क्विंटल      
5060 तूरदाऴ क्विंटल      
5061 नाचणी क्विंटल 2 Rs. 3600/- Rs. 3800/-
5062 वाल क्विंटल      
5063 गुऴ – पिवऴा नं.१ क्विंटल 284 Rs. 3600/- Rs. 3650/-
5064 गुऴ – पिवऴा नं.२ क्विंटल 229 Rs. 3450/- Rs. 3500/-
5065 गुऴ – लाल क्विंटल 209 Rs. 3200/- Rs. 3300/-
5066 गुऴ – लाल-काऴा क्विंटल      
5067 गुऴ – बॉक्स क्विंटल 297 Rs. 3100/- Rs. 4200/-
5068 लालमिरची-ब्याड्गी क्विंटल 2 Rs. 42000/- Rs. 50000/-
5069 लालमिरची-गुंटूर क्विंटल 2 Rs. 26000/- Rs. 28000/-
5070 लालमिरची-नंदुरबार क्विंटल      
5071 लालमिरची-खुडवाब्याड्गी क्विंटल      
5072 लालमिरची-खुडवागुंटूर क्विंटल      
5073 लालमिरची-सीड-ईडो५ क्विंटल      
5074 लालमिरची-अंकुर क्विंटल      

 

शेतिमालाचा प्रकार – सुकामेवा

कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल
6001 काजू १० किलो      
6002 बदाम १० किलो      
6003 खारीक १० किलो      
6004 पिस्ता १० किलो      
6005 आक्रोड १० किलो      
6006 बेदाणे १० किलो      
6007 काळे बेदाणे १० किलो      
6008 अंजीररोल १० किलो      
6009 खजूर १० किलो 1290 Rs. 500/- Rs. 1400/-
6010 जर्दाळू १० किलो      
6011 खोबरा गोटा वाटी २५ किलो 1425 Rs. 4500/- Rs. 5600/-
6012 दालचिनी २ किलो      
6013 लवंग २ किलो      
6014 मिरी २ किलो      
6015 विलायची २ किलो      
6016 खसखस २ किलो      
6017 हळद पावडर ५० किलो 1225 Rs. 4500/- Rs. 6700/-
6018 राजगिरा ५० किलो 1455 Rs. 3500/- Rs. 4600/-
6019 मैदा १०० किलो      
6020 गव्हाचे पीठ (आटा) १०० किलो      
6021 साखर १०० किलो      
6022 साबुदाना ५० किलो 2460 Rs. 5500/- Rs. 6400/-

 

शेतिमालाचा प्रकार – फुले

कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल
7001 मोगरा १ किलो      
7002 काकडा १ किलो 1314 Rs. 200/- Rs. 400/-
7003 जुई १ किलो 390 Rs. 400/- Rs. 600/-
7004 चमेली १ किलो      
7005 गुलछडी १ किलो 8131 Rs. 150/- Rs. 250/-
7006 झेंडू १ किलो 137657 Rs. 20/- Rs. 40/-
7007 तुळजापूरी १ किलो 8322 Rs. 60/- Rs. 100/-
7008 तेरडा १ किलो      
7009 बिजली १ किलो 4034 Rs. 100/- Rs. 150/-
7010 चांदणी १ किलो      
7011 शेवंतीपांढरी १ किलो 47251 Rs. 60/- Rs. 100/-
7012 शेवंती पिवळी १ किलो 3610 Rs. 80/- Rs. 120/-
7013 अस्टर शेकडा 11548 Rs. 10/- Rs. 30/-
7014 गलांड्या शेकडा      
7015 लिली बंडल 1604 Rs. 20/- Rs. 50/-
7016 गुलाब गड़ी 15452 Rs. 20/- Rs. 40/-
7017 गुलाब गेंलीटर गड़ी 686 Rs. 60/- Rs. 100/-
7018 गुलछडी काडी गड़ी 1805 Rs. 10/- Rs. 40/-
7019 आस्टर टाकळी गड़ी 430 Rs. 20/- Rs. 40/-
7020 गोल्डन डी. जे. गड़ी 5427 Rs. 10/- Rs. 30/-
7021 ग्लॅडीओ साधा गड़ी 1200 Rs. 30/- Rs. 50/-
7022 ग्लॅडीओ रंगीत गड़ी 3566 Rs. 30/- Rs. 50/-
7023 लास्पर गड़ी      
7024 ब्लु स्टार गड़ी      
7025 कॅन्टप गड़ी      
7026 लेस गड़ी      
7027 टॅटस गड़ी      
7028 जिप्सी गड़ी 960 Rs. 150/- Rs. 250/-
7029 शेरनी गड़ी      
7030 कोंबडा गड़ी 700 Rs. 20/- Rs. 40/-
7031 जरबेरा गड़ी 15566 Rs. 20/- Rs. 40/-
7032 कर्नेशन गड़ी 1035 Rs. 100/- Rs. 160/-
7033 डच गुलाब गड़ी 10409 Rs. 100/- Rs. 150/-
7034 अबोली १ किलो      
7035 चाफा नगास 59846 Rs. 2/- Rs. 4/-
7036 जास्वंदी शेकडा      
7037 जिना शेकडा      
7038 लिलीयम गड़ी 22 Rs. 500/- Rs. 700/-
7039 ऑकिड गड़ी 435 Rs. 300/- Rs. 500/-
7040 ऍथोरिम गड़ी 180 Rs. 100/- Rs. 200/-
7041 ग्रास गड़ी 15400 Rs. 1/- Rs. 3/-
7042 पत्ता गड़ी 12870 Rs. 5/- Rs. 7/-