Pune market rates : 15/10/2021 Last Updated on 06.22 PM

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण पुणे जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (pune bajar bhav)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

Advertisement

 

दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
15/10/2021 बाजरी महिको क्विंटल 177 2400 2550 2500
15/10/2021 गहू शरबती क्विंटल 157 3600 4600 4150
15/10/2021 ज्वारी मालदांडी क्विंटल 313 3800 4400 4150
15/10/2021 मका लाल क्विंटल 4 2000 2200 2100
15/10/2021 नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 2 3350 3450 3400
15/10/2021 तांदूळ बसमती क्विंटल 34 7000 8800 7950
15/10/2021 तांदूळ मसुरा क्विंटल 263 2650 2850 2800
15/10/2021 तांदूळ कोलम क्विंटल 471 3600 6000 4850
15/10/2021 हरभरा क्विंटल 33 5500 6500 6050
15/10/2021 मसूर क्विंटल 34 8000 8900 8500
15/10/2021 मूग हिरवा क्विंटल 32 7500 8500 8050
15/10/2021 राजगिरा लोकल नग 250 4 5 5
15/10/2021 उडीद क्विंटल 3 8400 9000 8750
15/10/2021 वाटाणा क्विंटल 32 12200 14000 13200
15/10/2021 अंबाडी लोकल नग 850 6 7 6
15/10/2021 शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 269 10800 11500 11200
15/10/2021 गुळ नं. १ क्विंटल 377 3188 3551 3482
15/10/2021 गुळ नं. २ क्विंटल 158 2951 3101 3039
15/10/2021 अंजीर लोकल क्विंटल 5 4000 8000 6000
15/10/2021 बोर लोकल क्विंटल 21 1500 2500 2000
15/10/2021 चिकु लोकल क्विंटल 73 1500 2100 1800
15/10/2021 डाळींब लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
15/10/2021 डाळींब भगवा क्विंटल 217 2250 13250 5250
15/10/2021 द्राक्ष लोकल क्विंटल 18 8000 14000 11000
15/10/2021 कलिंगड लोकल क्विंटल 98 500 1000 800
15/10/2021 केळी लोकल क्विंटल 56 700 1800 1250
15/10/2021 लिंबू लोकल क्विंटल 266 1550 2750 2175
15/10/2021 मोसंबी लोकल क्विंटल 295 2000 3500 2750
15/10/2021 पपई लोकल क्विंटल 201 700 1500 1100
15/10/2021 पेअर क्विंटल 7 6000 12000 9000
15/10/2021 पेरु लोकल क्विंटल 67 1500 3500 2500
15/10/2021 प्लम लोकल क्विंटल 7 7000 9000 8000
15/10/2021 रामफळ लोकल क्विंटल 3 2000 4000 3000
15/10/2021 सफरचंद लोकल क्विंटल 286 4000 11000 7500
15/10/2021 संत्री लोकल क्विंटल 49 1800 6200 4000
15/10/2021 सिताफळ लोकल क्विंटल 153 2000 4500 3250
15/10/2021 नासपती लोकल क्विंटल 60 8000 12000 10000
15/10/2021 आवळा लोकल क्विंटल 1 1500 3000 2300
15/10/2021 खरबुज लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1500
15/10/2021 शहाळे लोकल क्विंटल 960 500 1100 800
15/10/2021 आले लोकल क्विंटल 499 1050 2300 1675
15/10/2021 अंबाडी भाजी लोकल नग 750 4 6 5
15/10/2021 आंबट चुका लोकल नग 780 4 5 4
15/10/2021 अर्वी लोकल क्विंटल 11 1000 2500 1750
15/10/2021 बटाटा लोकल क्विंटल 6655 933 1267 1100
15/10/2021 बीट लोकल क्विंटल 75 1100 1750 1425
15/10/2021 भेडी लोकल क्विंटल 329 2375 3250 2813
15/10/2021 भोपळा लोकल क्विंटल 94 600 1200 900
15/10/2021 दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 154 1750 2500 2125
15/10/2021 चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 22 2350 3500 2925
15/10/2021 चवळी (पाला) लोकल नग 2980 4 6 6
15/10/2021 ढेमसे लोकल क्विंटल 2 2500 4000 3250
15/10/2021 फ्लॉवर लोकल क्विंटल 427 1100 2350 1725
15/10/2021 गाजर लोकल क्विंटल 247 1250 2000 1625
15/10/2021 गवार लोकल क्विंटल 64 4500 6500 5500
15/10/2021 घेवडा लोकल क्विंटल 114 2750 3750 3250
15/10/2021 घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 33 2333 3000 2667
15/10/2021 कढिपत्ता लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
15/10/2021 कैरी लोकल क्विंटल 7 5500 6500 6000
15/10/2021 काकडी लोकल क्विंटल 569 1000 1667 1333
15/10/2021 कांदा लोकल क्विंटल 8932 1550 2700 2125
15/10/2021 कांदा चिंचवड क्विंटल 13197 1300 3700 2700
15/10/2021 कांदा पात लोकल नग 4730 10 13 12
15/10/2021 कारली लोकल क्विंटल 74 1600 2750 2175
15/10/2021 कोबी लोकल क्विंटल 416 425 725 575
15/10/2021 कोहळा लोकल क्विंटल 29 1500 2000 1750
15/10/2021 कोथिंबिर लोकल नग 81933 14 23 19
15/10/2021 लसूण लोकल क्विंटल 868 2650 6750 4700
15/10/2021 मका (कणीस) लोकल क्विंटल 75 800 1100 950
15/10/2021 मेथी भाजी लोकल नग 11235 12 22 17
15/10/2021 ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 154 2000 3500 2750
15/10/2021 मुळा लोकल नग 800 5 10 8
15/10/2021 पडवळ लोकल क्विंटल 4 2500 3000 2750
15/10/2021 पालक लोकल नग 6010 9 12 11
15/10/2021 परवर लोकल क्विंटल 22 2000 2500 2250
15/10/2021 पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 20 3250 4250 3750
15/10/2021 पुदिना लोकल नग 9810 2 4 3
15/10/2021 राजगिरा लोकल नग 2190 4 6 5
15/10/2021 शेपू लोकल नग 5100 7 11 9
15/10/2021 शेवगा लोकल क्विंटल 452 3500 6500 5000
15/10/2021 दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 102 2500 3167 2833
15/10/2021 सुरण लोकल क्विंटल 21 1200 2000 1600
15/10/2021 टोमॅटो लोकल क्विंटल 1554 1950 2900 2425
15/10/2021 तोंडली लोकल क्विंटल 21 2000 3000 2500
15/10/2021 मटार लोकल क्विंटल 26 10500 13500 12000
15/10/2021 वाल पापडी लोकल क्विंटल 3 2500 4000 3250
15/10/2021 वालवड लोकल क्विंटल 29 2750 4000 3375
15/10/2021 वांगी लोकल क्विंटल 139 2000 4000 3000
15/10/2021 धने क्विंटल 4 7500 12000 9800
15/10/2021 मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 418 1233 2333 1783

 

Advertisement