Pune market rates : 17/10/2021 Last Updated on 09.04 PM

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण पुणे जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (pune bajar bhav)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

Advertisement
दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
17/10/2021 अंबाडी लोकल नग 800 7 8 8
17/10/2021 अननस लोकल क्विंटल 544 1800 2500 2150
17/10/2021 अंजीर लोकल क्विंटल 14 2000 6000 4000
17/10/2021 बोर लोकल क्विंटल 78 900 3500 2200
17/10/2021 चिकु लोकल क्विंटल 126 1000 2200 1600
17/10/2021 डाळींब लोकल क्विंटल 3 3000 6000 4500
17/10/2021 द्राक्ष लोकल क्विंटल 16 8000 14000 11000
17/10/2021 कलिंगड लोकल क्विंटल 445 1000 2000 1500
17/10/2021 केळी लोकल क्विंटल 70 700 1550 1125
17/10/2021 लिंबू लोकल क्विंटल 128 1700 3250 2475
17/10/2021 मोसंबी लोकल क्विंटल 861 2500 4500 3500
17/10/2021 पपई लोकल क्विंटल 928 800 1850 1325
17/10/2021 पेअर क्विंटल 47 6000 12000 9000
17/10/2021 पेरु लोकल क्विंटल 397 1000 3500 2300
17/10/2021 प्लम लोकल क्विंटल 56 7000 10000 8500
17/10/2021 सफरचंद लोकल क्विंटल 1856 4500 10500 7500
17/10/2021 संत्री लोकल क्विंटल 1032 2250 5500 3900
17/10/2021 सिताफळ लोकल क्विंटल 672 2000 5500 3750
17/10/2021 नासपती लोकल क्विंटल 45 8000 11000 9500
17/10/2021 आवळा लोकल क्विंटल 77 3250 4000 3650
17/10/2021 खरबुज लोकल क्विंटल 23 1000 2000 1500
17/10/2021 शहाळे लोकल क्विंटल 480 500 1100 800
17/10/2021 आले लोकल क्विंटल 573 1050 2200 1625
17/10/2021 अंबाडी भाजी लोकल नग 1100 4 6 5
17/10/2021 आंबट चुका लोकल नग 950 4 6 5
17/10/2021 अर्वी लोकल क्विंटल 29 1600 2250 1925
17/10/2021 बटाटा लोकल क्विंटल 10737 1067 1617 1343
17/10/2021 बीट लोकल क्विंटल 259 1000 1500 1250
17/10/2021 भेडी लोकल क्विंटल 736 2625 3750 3188
17/10/2021 भोपळा लोकल क्विंटल 212 500 1000 750
17/10/2021 दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 316 1975 2600 2288
17/10/2021 चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 31 2500 3750 3125
17/10/2021 चवळी (पाला) लोकल नग 3950 6 9 8
17/10/2021 ढेमसे लोकल क्विंटल 7 1500 3500 2500
17/10/2021 फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1035 1625 2425 2025
17/10/2021 गाजर लोकल क्विंटल 323 1600 2250 1925
17/10/2021 गवार लोकल क्विंटल 164 4500 6250 5375
17/10/2021 घेवडा लोकल क्विंटल 242 3000 4000 3500
17/10/2021 घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 78 2500 3167 2833
17/10/2021 कढिपत्ता लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2250
17/10/2021 कैरी लोकल क्विंटल 11 5000 6000 5500
17/10/2021 काकडी लोकल क्विंटल 952 933 1500 1217
17/10/2021 कांदा लोकल क्विंटल 12758 1100 2850 1975
17/10/2021 कांदा पात लोकल नग 7850 8 13 10
17/10/2021 करडई (भाजी) लोकल नग 500 4 6 5
17/10/2021 कारली लोकल क्विंटल 276 2125 2875 2500
17/10/2021 कोबी लोकल क्विंटल 904 675 925 800
17/10/2021 कोहळा लोकल क्विंटल 171 1400 2500 1900
17/10/2021 कोथिंबिर लोकल नग 90455 25 35 30
17/10/2021 लसूण लोकल क्विंटल 811 2500 6500 4500
17/10/2021 मका (कणीस) लोकल क्विंटल 261 767 1267 1017
17/10/2021 मेथी भाजी लोकल नग 11800 15 20 17
17/10/2021 ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 326 2250 4000 3125
17/10/2021 मुळा लोकल नग 2750 7 11 9
17/10/2021 पडवळ लोकल क्विंटल 28 2500 3000 2750
17/10/2021 पालक लोकल नग 15000 9 12 11
17/10/2021 परवर लोकल क्विंटल 34 2500 3000 2750
17/10/2021 पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 87 3750 4500 4125
17/10/2021 पुदिना लोकल नग 15800 2 4 3
17/10/2021 राजगिरा लोकल नग 1710 3 8 5
17/10/2021 रताळी लोकल क्विंटल 16 1000 2500 1750
17/10/2021 शेपू लोकल नग 4650 7 12 10
17/10/2021 शेवगा लोकल क्विंटल 116 3750 6000 4875
17/10/2021 दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 261 2500 3750 3125
17/10/2021 सुरण लोकल क्विंटल 126 1850 2350 2100
17/10/2021 टोमॅटो लोकल क्विंटल 2688 1875 3125 2500
17/10/2021 तोंडली लोकल क्विंटल 101 2000 3000 2500
17/10/2021 मटार लोकल क्विंटल 28 9500 13000 11250
17/10/2021 वाल पापडी लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3500
17/10/2021 वालवड लोकल क्विंटल 76 2750 3500 3125
17/10/2021 वांगी लोकल क्विंटल 538 2250 4250 3250
17/10/2021 मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 521 1800 2900 2350