पुणे – तूप (Ghee) खाणे आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. तुपाचा (Ghee) वापर खीर, पुरी, पराठा इत्यादी बनवण्यासाठी केला जातो. सध्या बाजारात बनावट तूप विकण्याचा धंदा खूप वाढला आहे. मूळ तुपाची (Ghee) ओळख नसल्याने भरपूर पैसे देऊनही ग्राहकाला योग्य उत्पादन मिळत नाही. भेसळयुक्त तूप (Ghee) कसे ओळखायचे ते जाणून घेऊया…

तळहातावर घासणे : (rub it on your palms)

देशी तूप ओळखण्यासाठी तळहातावर थोडं तूप ठेवा आणि काही वेळ वितळण्याची वाट पहा. काही वेळाने तळहातावर ठेवलेले तूप वितळू लागले तर तूप शुद्ध आहे असे समजावे, जर ते वितळले नाही तर तूप भेसळ झाले आहे.

असे तपासा : (check like this)

तुपात भेसळ करण्यासाठी लोक खोबरेल तेलाचा वापर करतात. भेसळयुक्त तूप ओळखण्यासाठी काचेच्या भांड्यात थोडे तूप टाकून ते वितळू द्यावे. नंतर हे वितळलेले तूप एका बरणीत टाकून फ्रीजमध्ये ठेवा. थोड्या वेळाने तूप थरथरायला लागले तर समजून घ्या की तुपात भेसळ झाली आहे.

पॅन मध्ये वितळणे : (melt in pan)

तुपाची शुद्धता तपासण्यासाठी कढईत तूप टाका आणि मध्यम गॅसवर थोडा वेळ गरम होऊ द्या. जर तूप वितळले आणि तपकिरी रंगाचे झाले तर ते शुद्ध आहे. दुसरीकडे, तूप वितळायला वेळ लागला आणि ते पिवळे झाले, तर त्यात भेसळ झाली आहे.