Posted inलाईफस्टाईल, महाराष्ट्र

झोपताना स्नॅक्स खाण्याची सवय चुकीची आहे, असे होतात दुष्परिणाम….

Health Tips: तुम्हालाही रात्री काहीतरी खायला लागते का, रात्रीचे पूर्ण जेवण करून झोपण्यापूर्वी पुन्हा काही खायचे मन (night hunger) होते का? तुमची ही सवय सामान्य मानू नका, कारण या सवयीला binge eating म्हणतात. बघितले तर जास्त वेळा खाण्याची सवय लागण्याची अनेक कारणे आहेत. जसे की तृष्णा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यापासून ते कंटाळवाणेपणा किंवा तणाव दूर […]